Contact Form

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Đc: 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 84.67.3861910 - 3770773 - 3773606 | Email: bchi-bfc@hcm.vnn.vn

Send an email. All fields with an * are required.