CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Công ty mua bán hàng hóa trên toàn quốc, vận chuyển và giao hàng theo thỏa thuận giữa hai bên, với các hình thức sau: Tại kho bên bán, địa chỉ bên mua hoặc có thỏa thuận khác.

Khách hàng liên hệ bộ phận Tư vấn hỗ trợ mua bán trên bichchi.com.vn để được thỏa thuận chi phí vận chuyển.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao nhận hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Công ty sẽ chủ động có thông tin kịp thời cho khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nhằm tạo cơ hội cho Công ty mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
Địa Chỉ: 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Điện Thoại: 0277.3861910 - 3770873 - 3773606
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.bichchi.com.