Gửi Email

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Đc: 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3861910 - 3770873 - 3773606 | Email: thaipham@bichchi.com.vn

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.