THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG NĂM 2012

Ngày 06/7/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi thông báo phát hành 1.021.152 cổ phiếu thưởng.

Xem tại đây