Hội chợ Thương mại Quốc tế về Thực phẩm châu Á - Thaifex 2018

THAIFEX - World of Food Asia là một trong những triển lãm thực phẩm & đồ uống, thực phẩm và bán lẻ và nhượng quyền có ảnh hưởng nhất trong khu vực, kết nối các nhà cung cấp trên toàn thế giới với người mua từ các thị trường mới nổi đang phát triển nhanh nhất ở châu Á và xa hơn nữa.

Đây thực sự là cơ hội để Công ty CPTP Bích Chi gặp gỡ tất cả các cơ quan và nhà cung cấp lớn nhất trên thế giới.

              Thaifex2018 1    Thaifex2018 2    Thaifex2018 3