THÔNG BÁO V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1/2011

Ngày 08/08/2011, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành thông báo V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt kể từ ngày 10/08/2011.

Xem tại đây