THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGÀY 12/08/2019 - PHẠM HOÀNG THÁI

Xem tại đây