THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGÀY 12/08/2019 - NGUYỄN THỊ THU THỦY

Xem tại đây