THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 22-12-2016

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU.

Xem tại đây.