THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 18-01-2017

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU.

Xem tại đây.