BÁO CÁO KẾT QUẢ GDCP 05-01-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Xem tại đây.