THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

Ngày 22/06/2013, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi thông báo chốt danh sách cổ đông đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.
♦ THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
♦ NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

Xem tại đây