BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày 02/11/2011, Công ty CP Thực Phẩm Bích Chi báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ đông lớn đối với cổ đông Nguyễn Ngọc Tiều
BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN
BÁO CÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Xem Tại đây