THÔNG BÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN 11/2016

THÔNG BÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN  11/2016 NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN

Xem tại đây.